Posted by: danlupu | November 3, 2008

Apocalipsa 2012 este o acţiune de război psihologic, de Pavel Corut

Globalizarea este un proces progresist, pozitiv şi conform cu legile de evoluţie ale Umanităţii terrane. În câteva secole, globalizarea va asigura unificarea paşnică a Omenirii, în jurul unui organ deliberativ central, cu rol de parlament mondial şi a unui guvern mondial cu activitate de orientare în toate domeniile vieţii umane: economie, ecologie, nivel de trai, politici demografice, cultură, ştiinţă etc. Astfel, pământenii vor intra într-o eră a convieţuirii paşnice, a progresului şi a civilizării depline. Deocamdată, globalizarea progresistă a făcut paşi timizi, prin globalizarea informaţiei pe Internet şi prin globalizarea sentimentelor pozitive ale tinerei generaţii care a depăşit vechile limitări rasiale, etnice şi statale.

Din nefericire, indivizi răuvoitori şi retrograzi, uniţi în Oculta globalist-regresivă, intenţionează să excludă globalizarea progresistă şi să-şi impună propriul imperiu mondial. Oculta globalist-regresivă acţionează de mai mult timp, însă numai dezvăluirile unor ofiţeri de informaţii din diverse naţiuni, făcute în ultimele trei decenii, ne-au permis să-i cunoaştem structura şi planurile negative de viitor. Oculta globalist-regresivă uneşte câteva zeci de mii de indivizi foarte bogaţi, care deţin deja mai mult de 50% din avuţia mondială şi acţionează cu tenacitate pentru concentrarea în continuare a marilor bogăţii ale Lumii în mâinile lor. Oculţii regresivi se situează deasupra naţiunilor şi statelor, impunându-şi propriile interese, prin membri şi agenţi infiltraţi în cele mai înalte niveluri de conducere statală şi internaţională.

 

Pentru a-şi atinge scopurile hegemonice fundamentale, Oculta globalist-regresivă apelează frecvent la acţiuni de război psihologic cu tematică economică, politică, militară sau religioasă. Practic, la ora actuală, Oculta globalist-regresivă întreţine un război psihologic de nivel mondial, prin mai multe focare situate în diverse zone ale Terrei. Agresiunea psihologică mistică constituie una din componentele principale ale războiului psihologic mondial. [/i]Liderii Ocultei globalist-regresive contează că, în viitorul lor imperiu, majoritatea populaţiei va putea fi dominată şi manipulată prin diverse forme de misticism: religii tradiţionale sau nou înfiinţate, superstiţii, magie, astrologie etc.[/i] Din această cauză, încă din faza actuală de agresiune psihologică, Oculta globalist-regresivă acordă o atenţie deosebită tematicii mistice. Ea încurajează şi sponsorizează discret diverse culte şi secte religioase, ea răspândeşte cu insistenţă magia şi astrologia în rândul populaţiei tinere, ea acţionează insistent pentru intoxicarea şi manipularea mistică a populaţiei pământene.

Structura agresorilor mistici oculţi este completa. Comanditarii acestei agresiuni sunt liderii Ocultei globalist-regresive. Programatorii acţiunilor psihologice agresive, cu caracter mistic, provin din rândul unor specialişti de elită în intoxicarea şi manipularea mistică: psihologi, neurologi, sociologi, economişti, foşti ofiţeri de informaţii, lideri religioşi. Câteva zeci de milioane de agenţi de intoxicare şi manipulare mistică, recrutaţi din rândul slujitorilor diverselor culte şi secte, a jurnaliştilor, a proprietarilor de mijloace de comunicare în masa, a unor pseudo-intelectuali şi a unor şarlatani mistici, acţionează deja la nivel mondial, sub conducerea organizatorilor oculţi. Ei răspândesc şi impun în creierele populaţiei-ţintă variantele de intoxicare şi manipulare mistică elaborate de specialiştii organizatori. Tot ei sclavizează şi programează psihic persoane mai sugestionabile, cu ajutorul drogurilor şi hipnozei, în scop de a le folosi pentru răspândirea variantelor de intoxicare şi manipulare mistică, pe toate căile posibile: Internet, televiziune, presă scrisă, radio, cărţi şi reviste, viu grai. În fine, foarte multe persoane ignorante, dar dornice de afirmare ori de câştig material, se pun în slujba oculţilor regresivi, în calitate de idioţi utili. Aceştia răspândesc cu tenacitate variantele de intoxicare şi manipulare mistică, pe Internet sau prin cărţi şi reviste, ascunzându-şi identitatea sub pseudonime. Probabil, ştiu sau bănuie faptul că activitatea lor este condamnabilă. Încă din anii 70, specialiştii occidentali au propus conducerii ONU ca agresiunea psihologică de orice fel, inclusiv mistică, să fie incriminată la secţiunea crime împotriva Umanităţii.

În ultimul timp, Oculta globalist-regresivă a declanşat o nouă agresiune psihologică cu tematică mistică, Apocalipsa 2012. Variantele din această acţiune de intoxicare, înfricoşare şi manipulare, elaborate de programatorii oculţi-regresivi, au fost puse în circulaţie pe diverse căi: Internet, materiale scrise (cărţi, reviste, articole de ziar), emi siuni de radio şi televiziune. Foarte mulţi oameni din Europa şi de pe continentul american au luat cunoştinţă de variantele de intoxicare, înfricoşare şi manipulare, iar destui dintre ei au ajuns deja victime ale acestei agresiuni psihologice subtile. Din motive încă necunoscute, Oculta globalist-regresivă a lansat această agresiune numai asupra civilizaţiei raţionale euro-americane, omiţând populaţia afro-asiatică. Mai multe false somităţi au fost atrase la agresiune, cu scop de a da un caracter aparent ştiinţific variantelor de intoxicare, înfricoşare şi manipulare mistică. De asemenea, mulţi pseudo-intelectuali s-au an grenat în această acţiune, ca agenţi, roboţi sau idioţi utili, din dorinţa de câştig material ori datorită ignoranţei.

Oculta globalist-regresivă urmăreşte să atingă următoarele scopuri, cu ajutorul agresiunii psihologice Apocalipsa 2012:

 • a. Oculta globalist-regresivă contează că populaţia se va îngrozi de evenimentele prezentate în variantele lor de intoxicare-manipulare şi se va grăbi să-şi afle salvarea în misticism, îngroşând rândurile roboţilor mistici deja existenţi.
 • b. Oculta globalist-regresivă speră că evenimentele apocaliptice profeţite vor abate atenţia majorităţii populaţiei ţintă de la învăţătură, creaţie şi muncă, de la supravegherea vigilentă a avuţiilor naţionale vizate de ea pentru jefuire şi de la alte acţiuni oculte condamnabile.
 • c. Apocalipsa 2012 urmăreşte să dezvolte aşteptările negative în creierele populaţiei-ţintă. Aceste sentimente distructive, aşteptările negative, slăbesc şi îmbolnăvesc psihic persoanele mai puţin rezistente.
 • d. În fine, oculţii globalist-regresivi urmărsc ca, prin această agresiune psihologică, să dezvolte naivitatea, credulitatea şi ignoranţa în populaţia-ţintă.

Cum combatem această agresiune psihologica cu caracter mistic, lansată de Oculta globalist-regresivă? Simplu, amicii mei. Apelăm la informaţii ştiinţifice absolut sigure, la operaţiile gândirii corecte şi la bunul simţ, pentru a destrăma toate variantele de intoxicare informativă, înfricoşare şi manipulare create de programatorii Ocultei globalist-regresive. Începem?

Iată principalele diversiuni din acţiunea Apocalipsa 2012:

1. Manipulatorii afirmă despre civilizaţia maiaşă următoarele variante de dezinformare, înfricoşare şi manipulare:

 • Pe o piramidă maya ar exista următoarea inscripţie: Ne vom întâlni în ziua de 22 decembrie 2012. Aceasta ar dovedi că întreaga populaţie maiaşă ar fi fost luată de extatereştri, pentru evoluţie în alt loc din Univers. În realitate, nici o piramidă maiaşă nu conţine o astfel de inscripţie. Populaţia maiaşă nu a dispărut după cucerirea spaniolă. Circa 8 milioane de maiaşi, din mai multe triburi, trăiesc şi acum, în Yucatan, Guatemala şi Honduras, păstrându-şi unele obiceiuri sălbatice de dinaintea Conquistei.
 • Celebrul calendar maya s-ar termina brusc, cu data de 22 decembrie 2012. În realitate, calendarul solar maiaş, mult perfecţionat, pentru a respecta cu stricteţe zilele de sacrificii oferite unui număr foarte mare de zei, nu s-a terminat niciodată, la majoritatea triburilor. În mediul rural de pe platourile Guatemalei, este folosit şi acum, de către bătrâni de numiţi “preoţii calendarului”. Calendarul ultimului trib maiaş liber, Itza, s-a terminat la data de 14 martie 1697, dată la care trupe spaniole conduse de Martin de Ursua, guvernatorul Yucatanului, au ocupat capitala tribului, oraşul Tayasal.
 • Astronomii maiaşi ar fi cunoscut precesia echinocţiilor, în 25.920 de ani, perioadă denumită şi an cosmic, an ce s-ar încheia în 2012. În realitate, maiaşii n-au cunoscut zodiacul şi n-au marcat precesia echinocţiilor prin dreptul celor 13 constelaţii zodiacale (a 13-a este Ophiucus, însă este ascunsa de astrologi, deoarece le-ar strica toate formulele). Calendarul solar maiaş nu se preta la astrologie, deoarece era compus din 18 luni de câte 20 de zile, plus o perioadă nefastă (uayeb) de 5,25 zile. Calendarul venusian maiaş, de 260 de zile, închinat zeului Kukulcan, nu avea vreo utilitate practică.
 • Mai multe mituri maiaşe ar prezice că, la 22 decembrie 2012, Pământul va ajunge într-un punct de aliniere cu centrul Galaxiei noastre. În realitate, astronomii maiaşi nu cunoşteau noţiunea de galaxie şi nici un mit de-al lor nu vorbeşte despre o astfel de aliniere. Din punct de vedere astronomic, putem uni oricând poziţia Terrei cu centrul galactic, însă această „aliniere” nu produce nici un efect asupra vieţii umane de pe planetă. În centrul galaxiei, se află materie nevie arzândă, nicidecum o Conştiinţă Cosmică compatibila cu creierele pământenilor (un soi de Dumnezeu astral). Ideea sălbatică şi neadevărată a Universului viu şi conştient, compatibil cu creierele pământenilor, provine din mistica hindusă.
 • În 1952, arheologul Albeito Ruz a descoperit mormântul regelui maiaş Pacal, pe a cărui placă ar fi scrisă profeţia că, în 2012, va fi sfârşitul Lumii (această profeţie ar fi fost desluşită de vizionarul Jose Arguelles). În realitate, în 1951, arheologul mexican Albeito Ruz Lhullier efectua restaurarea Templului cu Inscripţii din Palenque. Cu această ocazie, a descoperit că, la circa 20 de metri adâncime, se afla un mormânt de rege, gardat de şase schelete. Placa de mormânt, grea de cinci tone, era acoperită cu mai multe glife maiase, care au fost descifrate şi făcute publice, în 1953. Acestea nu conţin nici o profeţie despre sfârşitul Lumii, în 2012. De altfel, preoţii maiaşi nu cunoşteau noţiunea de profeţie şi nu aveau preocupări în acest sens. Ei erau convinşi că toate evenimentele se repetă, în cadrul unui ciclu de ani Preoţii practicau numai ghicitul unor evenimente apropiate, prin datul în bobi de fasole sau cacao, obicei încă păstrat de bătrânii maiaşi din Guatemala.
 • Scheletul regelui Pacal ar fi cu 40 de ani mai tânăr decât ar indica vârsta înscrisă pe placa de mormânt, ar fi mai înalt decât maiaşii normali şi ar poseda un nas coroiat, de mari dimensiuni, total neobişnuit pentru specia umană. Aceasta ar indica faptul că Pacal ar fi fost răpit de extraterestri timp de 40 de ani, perioadă în care nu a îmbătrânit. În realitate, din scrierile şi desenele maya, rezultă clar că maiaşii obişnuiau să-şi modifice diferite părţi din corp, cu scop „estetic”. Astfel, ei ţuguiau cutia craniană a copiilor prin presare între două scândurele, determinau copiii să privească cruciş prin atârnarea unei bile de ceară de o şuviţă de păr ce le cădea între ochi, îşi coroiau nasul prin îndopara nărilor cu diverse materii textile şi-şi alungeau urechile prin atârnarea unor greutăţi în lobii străpunşi, obicei întâlnit şi la multe triburi africane. Scheletul de la Palenquc nu depăşeşte înălţimea obişnuită a maiaşilor din secolul 7 e.n., când a trăit Pacal.
 • Scrierea maiaşă Popul Vuh, cu o vechime mare şi necunoscută, ar vorbi despre alte lumi dinaintea celei actuale, lume ce se va termina printr-un potop. În realitate, Popol Vuh sau Cartea obştii (popol-obşte, vuh-carte) a fost scrisă după ocupaţia spaniolă din secolul 17 e.n., de un revoltat împotriva „vulturilor albi invadatori” şi nu cuprinde nimic din alegaţiile făcute de manipulatori. A fost tradusă integral şi poate fi consultată, pentru verificarea afirmaţiilor mele.
 • Conform calendarului maiaş, a cincea lume s-ar termina în 1987, iar a şasea lume ar începe în 2012. Perioada dintre cele două lumi, numită apocalipsă sau revelaţie, ar servi, conform profeţiilor maya, cunoaşterii Adevărului. În realitate, aşa cum rezultă din scrierile maiaşe Cartea lui Chilam Balam şi Popol Vuh, maiaşii credeau că Lumea va evolua numai în patru ere: a piticilor, a fiinţelor dzolob, a poporului maya şi a unei armonii de convieţuire a tuturor popoarelor, cu înflorirea preferenţială a maiaşilor. Această credinţă nu s-a confirmat, prin distrugerea civilizaţiei maiaşe de către spanioli, în secolul 17 e.n. Preoţii maiaşi nu aveau noţiunea de Adevăr divin sau suprem. Ei divinizau câteva zeci de zei, în majoritate zoomorfi, cărora le aduceau sacrificii umane, pentru îmbunare. Nu aşteptau de la ei nici o revelaţie, ci numai ploaie, recolte bogate, lipsă de molime etc.
 • Maiaşii ar fi considerat că, la 21 decembrie 2012, Terra va intra definitiv în câmpul radiant al centurii fotonice ce înconjoară constelaţia Pleiadelor, constelaţie în care s-ar afla centrul galaxiei. În realitate, sălbaticii maiaşi, aflaţi în orânduirea sclavagistă, nu aveau habar de noţiunile foton şi centură fotonică, noţiuni descoperite abia în secolul trecut. Pleiadele sau Cloşca cu pui sunt un roi de circa 120 de stele din constelaţia Taurus (nu o constelaţie distincta!), situat la circa 350 de ani lumină de sistemul nostru solar. Cea mai luminoasă stea a acestui roi stelar este Alciona. Numărul mare de stele care îl alcătuiesc îi dau înfăţişarea de centură luminoasă. Cuvântul foton derivă de la grecescul phot care înseamnă lumină, iar fotonii sunt cuante de lumină în mişcare, cu viteza cunoscută (300.000 kilometri pe secundă). Lumina, ca orice radiaţie electromagnetică, nu are nici o influenţă asupra conştiinţei omeneşti şi a destinului omului; ea poate, cel mult, perturba superficial unele procese biologice. Nici vorbă ca lumina Pleiadelor să fie Conştiinţa Cosmică sau Christică sugerată de manipulatori.
 • Maiaşii ar fi scris că, în 2012, vom depăşi tehnologia actuală (din 2008), vom depăşi cunoştinţele despre timp şi spaţiu, vom depăşi necesitatea banilor, vom trece rapid prin dimensiunea a patra şi vom intra în a cincea dimensiune. Terra şi sistemul solar se vor sincroniza cu galaxia şi întregul Univers, iar ADN-ul uman va fi perfecţionat, căpătând 12 spirale în loc de 2. Această variantă de manipulare este atât de gogonată, încât numai retardaţii mental o pot crede. În realitate, maiaşii nu cunoşteau noţiunea de tehnologie, nu foloseau nici măcar roata şi vedeau în archebuzele spaniole trăsnete zeieşti. Nici o inscripţie maiaşă nu vorbeşte despre relaţia timp-spaţiu. Maiaşii nu cunoşteau banii, astfel că „moneda” lor de schimb erau boabele de cacao. Maiaşii n-au imaginat măcar un Univers cu mai multe dimensiuni. Ei cre deau în universul concret al porumbului din care trăiau, porumb din care zeii primordiali Cucumatz şi Tepeu ar fi creat primii oameni. Terra şi sistemul nostru solar sunt perfect sincronizate cu Universul, încă de la formare. În fine, sălbaticii maiaşi, cu cunoştinţe medicale mai mult decât modeste, nu aveau habar de ADN şi nici n-au făcut vreo profeţie în acest sens. Chiar şi acum, în timpul modern, cel puţin 95% din populaţia Lumii nu are habar ce înseamnă ADN şi cum se perfecţionează.

Ce concluzii tragem din variantele de manipulare bazate pe pretinse profeţii maiaşe? Maiaşii, un popor sălbatic, crud şi ignorant, n-au profeţit nimic pentru viitor, ci şi-au văzut de politeismul şi zoolatria lor. Obsesia lor pentru măsurarea exactă a timpului era determinată de teama lor de a nu supăra multitudinea de zei care aşteptau sacrificii de sânge aproape în fiecare zi; maiaşii trebuiau să ştie exact ziua în care să facă decapitări, smulgeri de inimi sau aruncări în puţuri a celor jertfiţi pentru îmbunarea zeilor imaginaţi de ei.

Cine doreşte să verifice informaţiile despre maiaşi poate consulta Codexul Dresau, Cartea lui Chilam Balani, Popol Vuh, volumul Relatări despre Yucatan de Fray Diego de Landa, The Rise and Fall of Maya Civilization de John Eric S. Thompson, World of the Maya de Victor W. von Hagen, Maiaşii de Horia Matei. Astfel, veţi scăpa de otrava intoxicării cu informaţii false şi de manipularea către credinţe eronate.

2. O altă variantă de manipulare susţine că. potrivit tradiţiei kalachakra, la 960 de ani după revelarea învăţăturii secrete din Tibet (din anul 1027), va urma o perioadă de 25 de ani de frământări, care va culmina cu sfârşitul timpului. Desigur, suma cifrelor din varianta de manipulare ne dă anul 2012. În realitate, kalachakra este de origine hindo-vedică, nu tibetană şi reprezintă concepţia vedică ciclică de evoluţie a Lumii, concepţie cu o durată mult mai mare decât cei 25.920 de ani ai anului cosmic inventat de mistici. Erele din „roata timpului”, imaginate de hinduşi, sunt următoarele: kritayuga sau vârsta de aur, de 1.728.000 ani, în care domneşte zeul justiţiei şi al datoriei; tretayuga sau vârsta de argint, de 1.295.000 ani, în care virtuţile încep să decadă; dvaparayuga sau vârsta de bronz, de 864.000 de ani, era în care oamenii, influenţaţi de zeul jocului de zaruri, Dvapara, devin mincinoşi şi certăreţi; kaliyuga sau vârsta de fier, de 432.000 de ani, a început la data de 18 februarie 3102 î.e.n. Simbolizată de zeiţa neagră Kali, ea este o perioadă a răutăţii, războaielor, catastrofelor şi suferinţei. După cum vedem, „roata timpului” nu confirmă apocalipsa din 2012.

În al doilea rând, tibetanii n-au primit prin revelaţie nici un fel de secrete divine, nici în 1027, nici ulterior. Ei au fost şi au rămas un popor sălbatic şi incult, aşa cum l-aţi văzut în filmul american Doi ani în Tibet. Scriitorul german Fritz Rudolf descrie ignoranţa, sălbăticia, idolatria şi corupţia din lamaseriile tibetane, în cartea Vârfuri fără zei. Poveştile despre “sacralitatea” Tibetului şi a tărâmului „pur” Shambala mai pot păcăli doar ignoranţii, la secolul trecut, soţii Nicolai şi Elena Roerich, mari mistici, au dus guvernului sovietic (lui Lenin) o scrisoare prin care „înţelepţii din Shambala” îi felicitau pentru revoluţia bolşevică. Prin 1993, scriitorul Ion Ţugui a lansat cartea Şapte ani apocaliptici, pe baza “mărturiilor” unui pretins vizitator al Shambalei, care-şi zicea contele Incapuciato. Nimic din ce au profeţit Incapuciato şi Ţugui nu s-a adeverit. Tibetul nu ascunde nici un fel de secrete divine, ci numai ignoranţă şi sălbăticie.

3. Manipulatorii afirmă că, în 2012, se va sfârşi timpul. În scopul convingerii ignoranţilor, ei folosesc si un argument pseudo-stiinţific: creşterea frecvenţei vibratorii a Terrei ar face ca 24 de ore să însemne, în prezent, numai 16 ore, iar, în 2012, numai zero ore, deci, sfârşitul timpului. În realitate, timpul este o convenţie omenească folosită pentru a stabili ordinea cronologică a evenimentelor. El se poate măsura funcţie de orice reper dorim. Noi îl măsurăm funcţie de două fenomene astronomice sigure, rotaţia Pământului în jurul axei sale, în 24 de ore (ziua) şi mişcarea de revoluţie a Terrei în jurul Soarelui, în timp de 365,25 zile (un an). Restul unităţilor de timp sunt pur artificiale. Timpul nu se dilată, nu se contractă, nici nu se termină decât dacă ne imaginăm noi. Îl putem măsura de la diverse limite din trecut, trăind cu toţii deodată, probă că timpul nu este material şi penetrabil. Evreii îl măsoară de la „facerea Lumii”, eveniment plasat în anul 3700 î.e.n. Creştinii îl măsoară de la presupusa dată de naştere a lui Jeshua – Isus Hristos. Islamicii îl măsoară de la Hegira (16 iulie 620 e.n.), adică, de la fuga profetului Muhamad de la Mecca la Medina. Budiştii măsoară timpul de la iluminarea lui Budha etc. Toţi trăim însă deodată, probă că timpul nu poate fi găurit cu vortexuri, pentru a circula în trecut sau în viitor, ca în filmele SF americane. În trecut, putem călători cu retrocogniţia, amintirea, imaginaţia şi informaţiile oferite de ştiinţele care studiază acest timp (geologia, astrofizica, arheologia etc). În viitor, putem călători cu imaginaţia, premoniţia, precogniţia şi planificări conştiente.

În concluzie, în 2012, nu se va sfârşi timpul.

4. Manipulatorii susţin că, în 2012, numai cei care vor avea o spiritualitate ridicată vor putea păşi în următoarea dimensiune, a patra, în era Vărsătorului. Desigur, pentru spiritualizare, ei sugerează credinţe şi comportări mistice. În realitate, spiritualitatea umană înseamnă cunoaşterea perfect ştiinţifică a Lumii în care trăim, creaţie permanentă de bunuri materiale şi de valori spirituale utile oamenilor, o perfectă moralitate în familie, societate şi faţă de natură. În al doilea rând, noi, pământenii, am fost creaţi să evoluăm în spaţiul cu trei dimensiuni şi aşa vom rămâne cât timp va dăinui Terra (4,5 miliarde de ani). Universul pluridimensional e o ipoteză de studiu a savanţilor şi nimic mai mult. În fine, credinţa în Dumnezeul Adevărat nu ne obligă să ne înregimentăm în nici o religie închinătoare la zei. Fiţi liniştiţi, în 2012, nu veţi păţi nimic!

5. Următoarea variantă manipulatorie susţine că, la întâlnirea centurii fotonice din Pleiade, organismele noastre vor suferi transformări radicale, devenind luminoase. În realitate, dacă bombardăm un organism uman cu fotoni, acesta nu-şi schimbă compoziţia şi organizarea. El rămâne aşa cum îl ştim, adică, format dintr-un trup de materie grosieră, condus de inconştient şi conştiinţă şi dintr-un corp invizibil (aură, biopsihocâmp) condus de Hiperconştiinţă. Corpul invizibil şi hiperconştiinţa formează împreună suflul vital nemuritor sau sufletul nemuritor al omului. Deci, nu vă speriaţi nici de această variantă de manipulare! Nemurirea oamenilor normali este asigurată şi probată ştiinţific, mai ales prin studiul cazurilor de moarte clinică şi prin regresie hipnotică.

6. Manipulatorii afirmă că inversarea polilor magnetici ai Terrei ne va produce mari tulburări si moarte. În realitate, inversarea polilor magnetici e un fenomen terestru normal, la care oamenii, animalele şi vegetalele s-au adaptat ori de câte ori s-a produs. Puteţi verifica această situaţie, dormind câteva nopţi cu capul către nord, apoi, cu capul către sud. Nu vi se va întâmpla nimic. Posibila schimbare a polilor magnetici ai Terrei, în următoarele decenii, nu va afecta viaţa omenească grav şi pentru lung timp.

7. Manipulatorii vor să vă păcălească cu imaginea unui Univers limitat viu si conştient, cam ca în miturile hinduse. În realitate, Universul e etern, infinit, nelimitat, format din materie vie şi nevie. Materia nevie (stele-sori, planete, sateliţi etc.) susţine viaţa vie inferioară (vegetale şi animale) şi superioară (oamenii şi fiinţele raţionale din alte lumi universale). Numai fiinţele superioare posedă raţiune propriu zisă; animalele şi vegetalele au rudimente de conştiinţă şi instincte. În centrul galaxiei noastre, arde o stea puternică (Alciona), lipsită de Conştiinţa Cosmica sau Hristică imaginată de mistici. Nu de acolo primim noi informaţiile civilizatoare, ci chiar din atmosfera pământeană. Da, o Hiperconştiinţă divină ne inspiră, ne ajută şi ne ocroteşte mereu chiar din atmosfera planetei noastre. Nu ştim mai mult despre această Hiperconştiinţă. Ştim doar că ne asigură evoluţia, prin perfecţionarea cunoaşterii ştiinţifice şi a creaţiei umane, precum şi prin impunerea unei comportări morale foarte severe.

În concluzie, în anul 2012, nu se va întâmpla nimic deosebit pe Terra. Pământenii îşi vor vedea liniştiţi de problemele lor iar manipulatorii oculţi regresivi vor încasa un eşec cu acţiunea lor agresiv-psihologică numită Apocalipsa 2012. Păstraţi această carte, pentru a vă aminti, în ziua de 22 decembrie 2012, că v-am spus adevărul! La fel am procedat în 1993, când Ion Ţugui speriase lumea cu Şapte ani apocaliptici. Am demontat „profeţia” lui în romanul Balada Lupului Alb, roman pe care îl puteţi citi comparativ cu cartea lui Ion Ţugui, pentru a vă lămuri pe deplin.

( drumul invingatorilor http://www.drumulinvingatorilor.ro/showart.aspx?artId=8)

Advertisement

Responses

 1. Franta (probabil guvernul francez), care propune infiintarea unui guvern economic mondial, din ce ramura globalista face parte
  – globalistii progresivi
  – oculta globalist-regresivă
  Dar basescu, care nu este de acord cu aceasta idee?

 2. […] citi aici un fragment din această carte. Important este să nu cazi în nici o extremă. Să nu-ţi faci […]

 3. Si in Franta exista mai multe centre de putere. Ca sa-ti dai seama din ce parte a ocultei face parte trebuie sa te uiti la fapte. Respecta guvernul francez drepturile omului? Pentru ce foloseste resursele umane si financiare? pentru arme? sau pentru civilizarea populatiei?
  Basescu este un filoamerican sustinut de administratia americana. Intr-o Europa unita noi suntem filoamericani. Este normal?

 4. Hai ca incepi sa scrii din ce in ce mai binee 😛

 5. Apocalipsa din 2012 este infinit mai mult decat o banala operatiune de razboi psihologic. Parerea mea este ca Dl. Pavel Corut i-a subestimat in mod cu totul si cu totul nepermis pe Regizori. Apocalipsa 2012 este un proces ce se doreste demiurgic, de creare a Istoriei. In propriul profit, evident. Nu trebuie niciodata sa facem abstractie de bunul si batranul dicton din Dreptul acela latin “Qui prodest”. Deoarece Totul foloseste la final Cuiva. Ori la Ceva. Aceasta este eterna lege a Profitului maximal. Singurul lucru care conteaza in unele…Cercuri.

 6. Cum se face ca „planurile” continua… si continua. Daca nu e apocalipsa 2000 e apocalipsa 2012. Sau 2050…Iar profiturile curg intr-o singura directie iar marea masa ramane analfabeta, bolnava si saraca. Exista cineva care lupta impotriva acestor planuri? In mod organizat? Sau loviturile se dau doar prin aparitia geniilor?

 7. Lor le place sa se joace. Sunt prea bogati ca sa faca altceva. Si nici nu vor sa faca. Jocul Lor se numeste “Jocul de-a Zeii”. Au in plan crearea unui stat global condus de cei mai bogati cetateni si de “elitele” aservite Acestora. Acest Plan nu se poate realiza pe cai pasnice, deoarece nu ar fi credibil. Nu ar fi credibil pentru oamenii simpli, majoritatea populatiei. Acesti oameni simpli continua sa creada in miracole si intr-o salvare exterioara, pretins Divina. Ei le vor oferi aceasta “salvare” la finele unui razboi apocaliptic programat pentru perioada 2009-2012. Ce le propun eu oamenilor? Sa creada in ei insisi, sa se mantuiasca singuri, cum spun unii sionisti disperati din Israel. Sa nu mai astepta Salvare exterioara. Sa se exclusiv pe stiinta si psihologie.

 8. … Autocunoasterea, psihanaliza, transformarea interioara prin lupta cu animalul (dusmanul din noi insine) este cheia evolutiei in sensul regasirii echilibrului spirit-materie! De-a lungul timpului, diversi doritori de afirmare si hranire a egoului propriu inferior, au exprimat in scris sau alte forme de manifestare, opinii — functie de nivelul lor de constiinta! Astfel, ne gasim astazi inundati de pseudo-informatii si Terra e plina de animale bipede “rationale”, detinatoare de “adevar”…

 9. Eul interior a fost totdeauna salbatic? Daca a fost odata civilizat cum de a ajuns salbatic? Daca a fost civilizat apoi salbatic, noi daca dorim ca eul sa devina civilizat inseamna ca mergem spre trecut(sa fim ca inainte) sau spre viitor? Mersul spre viitor inseamna ajungerea in trecut pentru a deveni iarasi cu eu civilizat? Daca da atunci are rost sa luam informatii din viitor sau doar din trecut? De unde le luam ? Doar din exterior sau si din eul noistru salbaticit?> Cine discerne informatiile din eul nostru salbatic? Cum il civilizam? ….
  🙂

 10. TRECUT+PREZENT=VIITOR. Studiind istoria alternativa, avem posibilitatea de a constientiza erorile ce nu mai trebuiesc repetate si sa invatam din exemplele eroilor reformatori. Evolutia nivelului de constiinta implica transformarea animalului biped intelectual in OM. Legea a III a mecanicii newtoniene, prin analogie, ne conduce la Legea Universala a CAUZEI si EFECTULUI. In consecinta, daca plantam pomi fructiferi, nu putem recolta morcovi! Prin constientizarea obiectiva a erorilor individuale si corectarea lor (considerand ca Universul este holografic) putem anula zicala: ,,Cu o floare nu se poate face primavara”! Comportamentul individual exemplar poate deveni ,,O floare care aducea primavara”! Pacea si armonia interioara a fiecarui om de pe Terra, poate aduce PACEA SI ARMONIA in LUME! Conditia este totusi, transformarea animalului biped rational in OM ADEVARAT CONSTIENT DE LUMEA HOLOGRAFICA SI APARTENENTA LUI LA INFINITUL UNIVERS CARE ESTE INFLUENTAT DE CAMPUL ELECTRO-MAGNETIC AL FIECAREI INDIVID! Iubirea altruista, neconditionata a semenilor, a planetei, a tot ce este viu vazut cu ochiul liber sau nu, inteligenta vie, vointa si forta creatoare in locul resentimentelor de ura, frica, lacomie, dominare, manipulare, forta distructiva etc., pot fi adevarate CHEI SPRE REALA UMANIZARE A OMENIRII!

 11. Citat textual din cartea INTELIGENTA METERIEI de D. C. Dulcan, capitolul ,,ENERGIA SI VIATA” :
  ,, FIZICA VIULUI — BIOCAMPURI” . Cercetarile actuale tind sa aduca in atentia lumii stiintifice un aspect inca putin explorat — structura energetica a materiei vii.
  Toate corpurile a caror temperatura se situeaza deasupra lui zero absolut emit radiatii electromagnetice de frecventa si lungimi de unda care le sunt proprii. Conform fizicii cuantice, toate particolele fundamentale ale materiei se afla intr-o continua miscare ondulatorie. Materia inseamna vibratie, ne spune Max Planck. Notiunea de camp energetic — aflat intr-o continua pulsatie sau vibratie, prezent la nivelul intregii materii in Univers — este esentiala, dupa cum vom vedea, pentru intelegerea transferului de informatie atat intre organismele vii, cat si intre acestea si mediul ambiant si cosmic. Informatia, la perceperea unui camp energetic modulat de unde cu anumiti parametri. Schimbul de informatie poate fi inteles in acest mod ca o interferenta de vibratii, de unde sau de campuri energetice variabile.
  Daca urmarim formarea acestor campuri la fiecare nivel de organizare al unui sistem viu, vom constata ca fiecare camp electromagnetic reprezinta o insumare a mai multor campuri energetice apartinand elementelor structurale componente. Moleculele insumeaza sarcinile electrice ale atomilor. Celula va insuma energia de camp a moleculelor din structura sa si din aproape in aproape ajungem la un camp energetic complex, specific fiecarui organism viu. Cu alte cuvinte, organismul uman ca intreg, ca si plantele si celelalte vietuitoar, emit radiatii electromagnetice, in jurul fiecarui sistem viu existand un camp energetic propriu care il inconjoara ca o anvelopa. Apartinand sistemelor vii, aceste au fost numite de catre Gurvici CAMPURI BIOLOGICE sau, mai simplu, BIOCAMPURI.
  Intre elementele componente ale unui biocamp se stabilesc relatii complexe care exprima starea de sanatate a organismului, adica starea noastra energetica sau functionala. Valorile maxime si minime ale biocampului sunt in directa relatie cu performantele noastre fizice si psihice.
  Fiecare organism, avand o structura particulara, va avea un camp energetic specific cu parametri proprii, care-l disting de celelalte fiinte intocmai ca si amprentele.
  INTERFERENTE DE CAMPURI. Intrucat functionarea tuturor organismelor vii presupune un consum de energie si un schimb de informatie, ea va fi influentata de toti factorii energetici si informationali cu care interactioneaza. Gratie lucrarilor lui Northrop si Burr, Lund, Ravitz, Gurvici s.a., se stie ca amplitudinea campului nostru energetic o urmeaza exact pe cea a ritmurilor fiziologice, pentru ca energia viului este expresia fiziologiei sale. Influentele favorabile sau nocive ale mediului ambiant si cosmic se vor reflecta fidel in evolutia biocampului. Determinarea biocampului prin diferite tehnici, aflate astazi in plina dezvoltare, permite sa largeasca aria investigatiilor biologice in domenii inca greu accesibile prin mijloacele de care dispunem. Mai mult chiar, intr-o serie de afectiuni petrecandu-se mai intai o confruntare de campuri energetice, o interferenta a lor, primele modificari patologice vor aparea la acest nivel. Functionalul precede in acest caz lezionalul. Intelegem vulnerabilitatea exprimarii si de aceea vom recurge la alt exemplu. Cand un microorganism invadeaza un organism, la nivelul celulelor-gazda se va petrece mai intai o interferenta da campuri energetice. Adversarul al carui camp energetic este mai puternic va fi invingator. Daca inving celulele organismelor invadate, germenii vor fi distrusi, iar daca celule sunt invinse, urmeaza o a doua faza, aceea a modificarilor organice cu simtomatologia specifica bolii. Cand boala s-a declansat, organismul era de mult in ,,razboi”, adica invadat. Un alt exemplu de interferenta energetica cu consecinte patologice ulterioare il constituie aparitia accidentelor cardiovasculare in timpul eruptiilor solare. Se cunoaste din studiile statistice ale morbiditatii ca aceste accidente au o frecventa mai crescuta din 11 in 11 ani, cand au loc eruptii solare intense.
  In timpul unei eruptii solare ce a avut loc intre 7-11 iulie 1974, al carei parametri de maximul si de minimum ne erau cunoscuti, am efectuat masuratori ale conductibilitatii electrice in puncte cutanate corespunzatoare cordului si unor functii ale sistemului nervos, structuri indicate de datele statistice medicale a fi cel mai mult afectate in aceste momente. In zilele de activitate solara maxima, curba conductibilitatii electrice aparea net modificata, indicand prin aceasta o solicitare intensa di partea inimii si a sistemului nervos.
  Intensitatea activitatii solare este urmata de emiterea unei cantitati mari de radiatii electromagnetice, care se face simtita si in atmosfera terestra. Aceasta radiatie interfereaza cu campul energetic al organismului, care, la randul sau, este tot o radiatie energetica. De aici incidenta crescuta a accidentelor vasculare, a tulburarilor psihice. Este evident ca in cazul unui infarct miocardic aparut in aceste imprejurari, prima modificare a fost de ordin informational-energetic. Fara indoiala ca nu la fel se intampla cu imbolnavirea ca urmare a unui traumatism fizic, cum ar fi, de pilda, lovirea cu un corp contondent sau impactul cu un corp dur intr-un accident de circulatie, dar vom asista la acelasi ,,razboi al undelor” intr-un stres psihic. Modificarile campului energetic care preced aparitia unei boli pot fi sesizate prin procedee speciale de inregistrare sau, foarte rar, dar nu imposibil, cum se crede, pot fi observate chiar de catre unii subiecti inzestrati natural cu posibilitati de decodificare a unor astfel de informatii.
  RITMURILE VIETII. ,,Viata are sensul timpului si al spatiului” ne spune M. Gauquelin. Silentioase orologii prezente in noi ,,stiu” ca exista un timp pentru a dormi, o ora pentru a te naste, o ora pentru a muri. De la amoeba la om, viata dispune de ceasornice interne care sunt dintotdeauna acordate la marile ritmuri ale Cosmosului.
  Denumim RITM orice desfasurare alternativa a unui fenomen sau proces. Este specific intregii materii in Univers de la atom la celula, de la om la cosmos. Transpus in lumea vie, va purta denumirea de BIORITM.
  Prin bioritm, intreaga lume vie se integreaza Universului, din care provine, formand in acest sens o unitate BIOCOSMICA. Ritmurile noastre biologice rezoneaza cu ritmurile Universului, imprimandu-ne un dublu caracter — de a fi independenti si, in acelasi timp, dependenti de Univers.
  Energiile mici vehiculate de radiatiile cosmice de joasa frecventa, variatia campului gravitational, alternanta intuneric-lumina determina rotatia planetei, compozitia atmosferica, ea insasi efect al evenimentelor cosmice, sunt factori care seincearca astazi o explicatie a bioritmurilor. Toti acestia ar influenta organismele vii prin intermediul campului bioelectric si al apei din structura lor, care permite formarea de sisteme coloidale labile (Piccardi, 1962).”

  *Nota: Cei care s-au gandit sa utileze armamentul elctromagnetic, au studiat metafizica si au ajuns la cocluzia ca omul este compus esential din doua corpuri, anume de unul fizic si unul spiritual. Astfel influentarea si manipularea psiho-comportamentala a maselor este practicata inca din anii ’61! POLUAREA INFORMATIONALA NU ESTE SINGURUL ARMAMET, CI ESTE SUSTINUTA DE ARMAMETUL ELECTROMAGNETIC CARE INFLUENTEAZA DIRECT GLANDELE HIPOTALAMUS, EPIFIZA, TIROIDA, SUPRARENALE, deci intregul organism, provocand boli grave psihice, fizice si distrugand sistemul autoimun!

 12. Mi s-a parut foarte logic ceea ce s-a spus in acest comentariu . Si ca sa fie informatia mai complexa am sa va explic eu de unde vine aceasta informatie eronata si manipulatorie de a panica lumea cu asa zisa “apocalipsa” . Pe vremea cand eram la cursul de yoga din secta misa condusa de bivolaru ( intentionat scriu cu litera mica pentru ca nu mi se par a fi interesanti ) , am asistat din curiozitate la o discutie intre personajele importante adica instructorii si sefii acestei grupari fara ca ei sa stie ca eram acolo pentru ca aceste discutii se tineau in secret :))))))))) , iar secretismul asta al lor m-a facut atat de curioasa incat nu am rezistat sa nu ma infiltrez printre ei subtil si sa aflu si eu despre ce este vorba . La acea discutie am aflat ca ei ajunsesera la concluzia ca pe pamant este prea multa populatie si resursele se imputineaza , lucru care intr-adevar este real , insa ce m-a surprins pe mine si m-a ingrozit a fost decizia si planul lor in legatura cu faptul de a mai imputina din populatie , lucru care mi s-a parut foarte incorect , pentru ca nimeni nu are nici un drept ca sa ia viata altcuiva , indiferent ca e om sau animal , e totusi o fiinta care are dreptul la viata . Bun , deci ei au ajuns la concluzia ca trebuie imputinata populatia , dar cum ? Ideea era ca ei sa se raspandeasca mai in toate zonele globului pamantesc cu acele cursuri de yoga PRELUCRATA si de manipulare …. , sa cuprinda cat mai multa populatie diversificata si ca profesie , varsta , etnie , etc , apoi sa le spele creierele la majoritatea ca sa poata sa-i manipuleze foarte usor si simplu in interesele lor personale , spun asta pentru ca ii foloseau la diverse munci de constructii , fabrici ale fimelor lor fara sa le dea nici un ban sub pretextul ca isi ard karma ( karma yoga ) muncind pe gratis , ha ha ha :)))))))) . Bineinteles ca ii determina sa rupa legaturile cu familia , prieteni , cunostinte si de „lumea din afara” ca sa nu poata fi influentati de catre ei si sa le limpezeasca mintile cu sfaturi bune cum ca ei ar fi prostiti de acea secta misa . Bun , au reusit sa se raspandeasca in toate zonele Terrei , au cuprins deja o suma remarcabila de cursanti , i-a prostit si apoi manipulat , acum ultimul plan era ca sa extermine din populatie . Si cum ? Simplu : la cursuri li s-a spus tuturor cursantilor ca in anul 2012 vine sfarsitul lumii ( asta se intampla acum vreo 7 ani ) , ca tatal lor dumnezeu ce era grig bivolaru le va da o potiune , o solutie magica care ii va transforma in corpuri spirituale de lumina si ca vor deveni ingeri in lumea cea noua , ha ha ha ha :)))))))))) , deci fraierii de cursanti nu realizau ca ala le dadea de fapt cine stie ce otrava care ii ducea pe lumea cealalta , adica mureau lolllll . Bineinteles ca s-au mai gandit ei cu ajutorul membrilor misa care ocupau functii importante in profesii importante cum ar fi medicina , farmaceutica , politie , justitie , invatamant , politica si etc , sa creeze si un vaccin care vezi doamne modifica ADN-ul oamenilor intr-unul purificat si perfect :)))))))))) . Lucru care l-au explicat cursantilor , insa in spatele acestui vaccin nimeni nu stia ca era intentionat creat ca sa mai imputineze din populatie , precum si introducerea unor solutii chimicale in diverse produse alimentare , precum ar fi : ceaiuri , vitamine , iaurturi , dulciuri si etc , produse fabricate insasi de oamenii lor care detineau firmele de aceste genuri . Nu e foarte greu de indentificat , va uitati pe prospectul produsului si veti vedea denumirea firmelor care au nume ciudate si specifice gruparii lor cum ar fi : steaua ….. , mantra …. , nu stiu cum …. divina , steaua divina , biopurificare …. , nu stiu cum …… purificare ….. , yoga…. nu stiu cum si asa mai departe , cam denumiri derivate din conceptiile lor legate de acea grupare . Sa nu mai vorbim ca intr-un fel tot ei decideau cine sa conduca tara sau nu tot asa prin manipularea cursantilor spunandu-le pe cine voteze si pe cine sa huiduiasca …. Aaaa si sa nu mai vorbim ca faceau meditatie pe acele persoane care trebuiau sa piarda , adica de fapt faceau mai bine zis magie ca aia nu mai era nici o meditatie . Meditatie inseamna cand gandesti pozitiv si incerci sa te relaxezi , nu cand trimiti ganduri negative si rautacioase catre altcineva 🙂 Deci in concluzie planul asta al lor era deja facut cu multi ani in urma , insa au asteptat momentele favorabile in a le duce la indeplinire . Faptul ca au introdus cu de-a forta si cu de-a sila ideea de apocalipsa in a teroriza psihic si emotional populatia prin panicare , era un plan psihologic ucigas . Pentru ca in momentul in care o fiinta o panichezi o dezechilibrezi atat psihic cat si emotional iar in acel moment poate deveni foarte vulnerabila si usor de manipulat , lucru pe care ei il doresc , dar in acelasi timp acest dezechilibru psihic si emotional produs de panica duce omenirea la fapte sinucigase , de criminalitate , la violenta , la autodistrugere si asta din cauza stresului care ii preseaza prin ideea de un sfarsit al vietii care vine foarte curand , deci cu alte cuvinte ii ajuta indirect ca sa mai imputineze din populatie prin simplu gest de autodistrugere personala datorata de dezechilibrul psihic si emotional in urma stresului infernal de frica mortii . De aici incolo va las pe voi sa analizati situatia si sa trageti singuri concluzii , eu una mi-am facut datoria sa informez lumea de ceea ce se afla in spatele unei informatii eronate dar cu repersiuni grave !!! Prefer sa raman anonima , deoarece , acum cativa ani dupa ce am parasit gruparea misa am fost amenintata cu multe daca parasesc gruparea lor mai ales ca detineam cateva informatii importante din interiorul acelei grupari si mai ales ca la putin timp de atunci am postat pe internet multe informatii despre ce fac ei . Acum singuri alegeti informatia corecta , fiecare cu destinul lui …. , eu mi-am facut datoria de suflet cu constiinta impacata .

 13. din lipsa de cunoastere a scripturilor multi vor pieri dar unia vor pieri si vor da socoteala pt ca au stiut sa invete si pe alti si nu au facuto… DAR VAI DE CEI CE RASTALMACESC SCRIPTURILE … Va sfatuiesc sa fiti cu bagare de seama si studiati scriptura astfel veti descoperi adevarul si mantuirea.Dumnezeu sa va calauzeasca viata si pasii spre inmparatia sa.Amin

 14. Saracu de tine. Cum poti sa traiesti pe planeta Pamant?

 15. Este un articol bun care serveste a calma populatia din acest punct de vedere este excelnt ..insa… contraafirmatiile sint golite de substanta spirituala.
  Sa nu pierdem din vedere ca urmind unele din aceste sfaturi ne indeparteaza de adevarul spiritual ..insa cei care cauta gases, cei care insista si bat la usa ..usa se deschide. Tot ce decurge in acest univers decurge dupa planul divin incluzind introducerea in eroare.
  Binecuvintari si Dragoste

 16. Draga Laura, te rog, poti explica ce inseamna ADEVAR SPIRITUAL?
  1) 70% din universul acesta, este INFORMATIE, 20% ENERGIE si 10% MATERIE, elemente ce se afla in continua miscare, respectiv revolutie si evolutie, de unde rezulta ca nimic, nu ramane la fel!
  2) Poate fi Infinitul… de-Finit? Cand numim ceva, deja limitam si organizam!
  Poate fi Adevarul limitat sau organizat?
  Poti deschide fereastra pentru a invita Vantul in casa?
  3) Adevaratii intelepti, nu au scris niciodata despre revelatiile si concluziile la care au ajuns, intrucat Adevarul nu poate fi comunicat in Cuvinte! Cei care au scris, au facut-o din naivitate, orgoliu sau in scopul MANIPULARII !

  Despre ce Adevaruri Spirituale vorbim pe Terra?! Adevarul nu se poate strecura, unde nu este echilibru spirit-materie…

  Pace!

  Sunt extrem de curioasa sa aflu, care sunt Adevarurile Spirituale terestre…

 17. dom Corut plagiezi legionarii? vezi Taina jertfei uitate

 18. ORIGINEA SCLAVIEI – MANIPULAREA GANDULUI

  http://dacia.forumotion.net/diverse-f8/originea-sclaviei-manipularea-gandului-t430.htm

  ,,A fi bine adaptat la o societate profund bolnava nu reprezinta un semn de sanatate.”
  Jiddu Krishnamurti

 19. Stau si ma intreb adeseori – in ultima vreme tot mai des – de ce se tainuieste atat de mult istoria dacilor ? Tot citim in ultimii ani despre calendarul mayas, despre profetiile lor, despre cultul lor, etc. Foarte bine, cultura generala este foarte buna, iar mayasii un popor minunat.
  Am vazut multe bloguri ce trateaza cu suflet istoria stramosilor nostri, Dacii, am citit carti, scrise de fosti generali, de oameni de cultura, istorici cu state vechi si cu dragoste de tara, (cum este si domnul Pavel Corut). Prin ele scria despre Calendarul Dacic, despre Testamentul Nemuitorilor (al dacilor) adresat urmasilor (adica noua), despre vremurile ce vor veni, despre atatea lucruri greu de “rumegat”… ,cum ar fi si acela ca multe dintre semnele (simbolurile) gasite printre ruinele cetatilor dacice sau prin pesterile noastre, au fost gasite si prin cele mayase, doar ca astea de pe la noi au fost datate ca mult mai vechi…
  Oare din cauza ca mayasii sunt in zona America (cea mai mare putere mondiala), iar dacii in codasa Romanie, si nu ar sta bine… ?
  Nu doresc prin aceasta sa consider ca am fi noi buricul universului, dar simt ca undeva ceva nu e la locul lui si mereu imi apare maya alaturi de traducerea ei, adica iluzie. Este doar perceptia mea personala, care nu-mi da pace de cativa ani. Ma doare sa vad paduri de cetati dacice, locuri sacre si atatea vestigii lasate in bataia uitarii, printre maracini, ciulini, gunoaie si nepasare, in timp ce ridicam la rang de lege universala istoria altor popoare (altor, nu in sensul de straini, ci ca diversitate din care ar trebui sa facem parte, pecum degetele de la maini). Parca am fi un popor de morti, ca nu mai simtim nimic autentic.
  De ce dormim in picioare (adica pe verticala) – ca sa fim primi la “trezirea cea de-apoi” ?!
  Imi cer scuze daca v-am tulburat.

  Doresc tare mult sa ma intelegeti ca nu am nimic cu nici un “as” si cu cat sunt mai multi cu atat este mai bine pentru toti. Apoi si o scoala este formata din mai multe clase, nu suntem separati unii de ceilalti. Nu inteleg insa de ce trebuie sa tot crestem si sa educam copii pentru ca mai apoi sa apuce drumul pribegiei. Fiica mea si mai mult de jumatate din care au terminat facultatea anul acesta (spre exemplu, dar cati ca ei) pleaca din Romania. Voia sa mai faca o facultate, de geografie-arheologie, pentru a deveni ghid turistic sau arheolog, ca astfel sa aiba posibilitatea sa povesteasca celor care vor veni pe la noi despre istoria noastra si sa-i duca in vizita la locurile respective. Care locuri sunt de mai mare mila (acum doua zile era un reportaj tv, despre cetatile Blidaru, Costesti, Sarmizegetusa-Regia…, si aratau deplorabil, de te lovea plansul ca un traznet,- locurile pe unde fusesera odata turnuri, erau transformate de turisti in wc-uri publice). Nu putem avea pace si armonie si nici fericire atata vreme cat traim negandu-ne trecutul, caci de acolo venim…, este ca si cum ti-ai nega mama si tata. Personal consider ca daca ne cinstim stramosii si locurile, nu traim in trecut ci in prezent, trecutul, prezentul, viitorul sunt doar niste aspecte ale lui Acum pe care trebuie sa le unim si care se gasesc in noi. Este chiar trist ca majoritatea “vede” doar niste relicve ale trecutului la care doar aurul fizic conteaza… “Aurul” este in ADN-ul nostru si asta trebuie sa radiem.
  Cei ce suntem aici, acum, am fost nu numai daci ci si romani si de alte etnii, tocmai de aceea in vremurile de acum trebuie sa reparam ce n-am facut cum trebuie in trecut si sa ne unim toate aspectele sufletesti in pace si armonie, fara de care nu se poate realiza nimic durabil.

 20. Draga Saul_Paula?
  E clar ca esti femeie,pacat ca te ascunzi!
  Stii de ce?Cineva spunea: ,,pe temeliile trecutului se inalta viitorul,,Ce fel de temelii avem noi acum ,pe care sa ne inaltam daca ne negam istoria si barbatii care au facut-o?Domnul Corut,este o stanca ce va creste ,si o piatra de temelie.!

 21. Haaaa, pai oculta stie multe, frica este baza sugestiei si a telepatiei, atunci cand iti este frica sugestia si telepatia functioneaza 100%, desigur este valabil doar pentru indivizi de o anumita categorie, robotii mistici, din pacate
  acestia formeaza o majoritate ingrijoratoare. Ruga catre Dumnezeu prin gandirea colectiva poate fi periculoasa, oricine poseda un aparat psihotronic de manipulare poate juca rolul de Dumnezeu si face regulile asa cum si le doreste.
  A nu se intelege prin Dumnezeu cel care a creat legile universului si pe noi.
  DACA PRIMITI INFORMATII TELEPATICE NEGATIVE , DE COMPORTAMENT , DE EXACERBARE A SEXULUI, DE INITIERE A UNOR ACTIUNI CARE NU VA STAU IN CARACTER ESTE POSIBIL SA EXISTE CINEVA CARE SE OCUPA DE DV, DAR ESTE FOARTE POSIBIL CA ORGANISMUL DV. SA VA ATENTIONEZE CA SUNTETI BOLNAV, TREBUIE SA AVETI DISCERNAMANT SI SA INCLINATI SPRE POZITIV GANDURILE .


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: